Ensiapua sekä kotiin että työpaikalle

December 26, 2022

Ajan tasalla olevaa ensiapuvälineistöä voi pitää halvimpana mahdollisena henkivakuutuksena. Kun hätä on suurin, ensiapuun liittyvien tarvikkeiden on tärkeää olla nopeasti käden ulottuvilla, jotta vahingot jäävät mahdollisimman vähäisiksi ja tulevat hoidettua asianmukaisesti. Koska onnettomuus ei riipu ajasta ja paikasta, ensiavun tulisi olla kunnossa niin kotona kuin työpaikallakin.

Pelkkä ensiaputarvikkeiden pitäminen toimintavalmiudessa ei luonnollisestikaan riitä takaamaan, että sairastunut tai itsensä loukannut henkilö saa apua asianmukaisesti. Ensiapuvälineistöä pitää osata myös käyttää. Kotona ja työpaikalla jokaisen kannattaisi kerrata ja tarpeen vaatiessa opetella ainakin yleisimmät ensiavun antamisen perusteet. Ensiapuvälineet ovat kehittyneet viime vuosina paljon. Kannattaa katsastaa hyviä vinkkejä netistä sekä ottaa haltuun ajantasainen ja inspiroiva valikoima.

Ensiapua joka tilanteeseen

Kodin ja työpaikan ensiapua vaativat tilanteet saattavat erota toisistaan jonkun verran. Kotona esimerkiksi keittiötöissä syntyneet haavat ovat yleisempiä. Toisaalta vaikkapa kompastumisia sattuu kaikkialla ympäristöstä riippumatta, joten yleiskäyttöön suunnatut perusensiaputarvikkeet sopivat kaikkialle. Tällöin mukana on hyvä olla esimerkiksi erilaisten haavojen ja nyrjähdysten hoitoon sekä murtumien ensiapuun suunnattuja tarvikkeita.

Ensiaputarvikkeiden tulisi sijaita paikassa, josta ne on helppo ja nopea ottaa käyttöön. Mikäli työpaikka on kooltaan suuri, esimerkiksi joka kerroksessa tulisi olla oma ensiaputarvikkeisto. Toimiva idea on määrätä vastuuhenkilö, jonka tehtäviin kuuluu pitää tarvikkeisto järjestyksessä ja ajan tasalla. Myös välineistön laatuun kannattaa satsata, sillä käytännön tilanteissa investointi maksaa itsensä takaisin.