Opi elvyttäminen ja muut ensiaputaidot

June 15, 2022

Ensiavun antaminen ja elvyttämisen osaaminen kuuluvat perustaitoihin, jotka ikään ja sukupuoleen katsomatta jokaisen tulisi osata. Näillä perustaidoilla pystyt parhaassa tapauksessa pelastamaan ihmishenkiä.

Monella on kotonaan tai autossaan ensiapulaukku tai -kaappi, mikä on jo hyvä alku, mutta näiden lisäksi myös omat ensiaputaidot tulisi olla ajantasaiset. Mikä tahansa Ensiaputarvike on hyödytön, mikäli sitä ei osaa käyttää. Ensiapua voit opiskella erillisillä kursseilla, mutta voit päivittää tietojasi myös esimerkiksi SPR:n sivuilta.

Ensiaputaidot tuovat varmuutta

Kukin varmasti haluaa itseään tai läheistään autettavan vaikkapa onnettomuuden sattuessa ja halu auttaa avun tarpeessa olevaa on varmasti olemassa ihan jokaisella. Sattuipa tapaturma tai sairaskohtaus sitten kotona tai työpaikalla tai osut vaikkapa auto-onnettomuuspaikalle, on sairastunut tai loukkaantunut juuri sinun apusi varassa. Ensiaputaitojen opettelu ja jo opittujen taitojen kertaaminen varmistaa sen, että osaat toimia rationaalisesti vaikeassakin tilanteessa. Rauhallinen ja varmaotteinen toimiminen rauhoittaa avun tarpeessa olevaa ja saa myös muut sivulliset toimimaan oikein.

Nopea apu on usein avainasemassa

Useiden sairaskohtauksien sekä onnettomuustilanteiden tapahtuessa on nopea avunsaanti ensiarvoisen tärkeää. Peruselvytysohjeet löytyvät esimerkiksi Terveyskirjaston verkkosivuilta. Mikäli avun saaminen viivästyy esimerkiksi elvytystä vaativassa tilanteessa tai kun hapensaanti on muuten estynyt, heikentyy potilaan ennuste todella paljon. Tällöin ensiaputaitoinen läheinen tai ohikulkija on merkittävässä roolissa sekä potilaan hengen säilymisen että kuntoutumisennusteen suhteen. Älä siis viivyttele ensiaputaitojen opiskelun aloittamisessa tai jo opittujen taitojen päivittämisessä, saatat pelastaa jonkun hengen silloin kuin sitä vähiten odotat.