Millainen on hyvä yritysjohtaja

May 31, 2017

Mennyttä on aika, jollainen hyvä johtaja oli täydellinen auktoriteettihahmo, jota kunnioitettiin koska häntä pelättiin. Nykyajan johtajalta vaaditaan monenlaisia taitoja, hänen täytyy kyetä organisoimaan ja suunnittelemaan työn etenemistä ja auttaa organisaatiota tavoitteiden saavuttamisessa ja kehittymisessä nopeasti muuttuvassa maailmassa. Hänen tulee myös tehdä työntekijöille selväksi työn tavoitteet ja päämäärä.Toiminnan täytyy olla johdonmukaista, päätökset tulee tehdä asiapohjalta ja kun ne on tehty, niistä tulee informoida ja niitä tule noudattaa. Johtamiseen liittyvä tärkeä kyky on tehdä päätöksiä sen informaation pohjalta, joka on sillä hetkellä saatavilla. Hyvä yritysjohtaja kuitenkin kerää tätä informaatiota kuuntelemalla muita, arvostamalla heidän osaamistaan, kyseenalaistamalla asioita ja sietämällä epätäydellisyyttä ja ennen kaikkea epävarmuutta.Yhtä tärkeä taito kuin strategioiden laadinta ja organisointi, on kuitenkin työntekijöiden kuunteleminen ja esimerkiksi ristiriitatilanteiden ratkaiseminen. Monille työntekijöille reilu, oikeudenmukainen ja tasapuolinen johtaja on hyvä johtaja. Erinomainen johtaja kuitenkin näkee ja ottaa huomioon myös työntekijän potentiaalin ja ottaa sen käyttöön. Johtajan harteilla on myös hyvän työpaikkahengen ja me-hengen luominen.Pahimmat johtajan tekemät virheet liittyvät työntekijöiden luottamuksen menettämiseen. Tähän saattaa johtaa johtajan loukkaava tai epäreilu käytös. Jos johtaja on epärehellinen, on luottamus varmasti mennyttä ja hyvästi voi sanoa myös avoimelle kommunikoinnille työntekijöiden kanssa. Luottamuksen puute näkyykin työpaikalla työntekijöiden haluttomuutena sitoutua työhön sekä yleisenä huonona työmoraalina.